อัพเดท/ระบบบันทึกข้อมูล ติดตั้งมิเตอร์/เพิ่ม/ย้าย/เปลี่ยนประเภท

เลขคำร้อง หมายเลขผู้ใช้ไฟ วันที่ยื่นคำร้อง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทคำร้อง ขนาด ชื่อผู้รับ วันนัดตรวจ ชื่อผู้ตรวจ ผลการตรวจ สาเหตุที่ต้องแก้ไข วันที่ชำระเงินค่ามิเตอร์ ขยายเขต วันส่งงานติดตั้ง ติดตั้งไม่เกินวันที่ หมายเลขเครื่องวัด วันที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ เวลาติดตั้ง Actions
เลขคำร้อง หมายเลขผู้ใช้ไฟ วันที่ยื่นคำร้อง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทคำร้อง ขนาด ชื่อผู้รับ วันนัดตรวจ ชื่อผู้ตรวจ ผลการตรวจ สาเหตุที่ต้องแก้ไข วันที่ชำระเงินค่ามิเตอร์ ขยายเขต วันส่งงานติดตั้ง ติดตั้งไม่เกินวันที่ หมายเลขเครื่องวัด วันที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ เวลาติดตั้ง Actions